Arcybiskup Damian

Kościołem katowickim kierował przeszło ćwierć wieku. W tym czasie dał pomysł stworzenia ośrodka dla studentów przy kościele akademickim w Rybniku. Wspierał i wspiera młodych w ich pracy formacyjnej... Jaki był więc motyw Jego wizyty w niedzielę, 22 października? Dziękczynny. Dziękowaliśmy Bogu za osobę i posługę abpa Damiana Zimonia. W przededniu Jego urodzin. Prosiliśmy też o potrzebne Mu zdrowie i siły. 

Fot. Dominik Gajda

udostępnij