Wspólnota

Przestrzeń wytyczona trzema punktami na mapie: kościołem na tzw. górce, ośrodkiem akademickim i kaplicą na terenie Kampusu, gromadzi ludzi w różnym wieku i różnych profesji. Nazywamy ich środowiskiem DAR-u, chcemy z nich stworzyć wspólnotę tego miejsca. Część z nich aktywnie uczestniczy w spotkaniach, spora część (zwłaszcza młodych ludzi) wyjeżdża na wycieczki DAR-u, inni - modlą się w podanych przez DAR intencjach. Obecni tylko na liturgii jesteśmy tłumem… Tłum ma stawać się rodziną - mówił do nas bp Grzegorz Ryś we wrześniu, komentując dwunasty rozdział Ewangelii Mateusza. „Na pewno nie chodzi o to, żebyście byli tłumem. Chodzi o to, żebyście byli rodziną…” I to jest istotnie wielkim naszym celem!

Nasz tydzień
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
Msze św. o 7.15,
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00,
w środy do 20.00 (z okazją do spowiedzi od 19.00);
OD WTORKU DO CZWARTKU (obok kaplicy):
dyżur otwartych drzwi z okazją do spowiedzi
lub rozmowy z duszpasterzem od 8.30 do 10.30;
WTOREK (ośrodek):
krąg biblijny (II i IV wtorek)
oraz warsztaty filozoficzno-etyczne (co tydzień o 18.00);
CZWARTEK (ośrodek):
okazja do rozmowy z psychologiem lub terapeutą (po uzgodnieniu),
przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową
(cykl 9 spotkań jesienią lub wiosną)
PIĄTEK (ośrodek):
czas formacji i integracji studentów (modlitwa, dyskusja, film, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry planszowe)
NIEDZIELA (ośrodek):
spotkania służby liturgicznej DAR-u o 18.00 (II niedziela miesiąca)
oraz grupy „Mateusz 25” przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży o 18.00 (IV niedziela miesiąca)
NIEDZIELA (kościół akademicki):
Msze św. o 11.00 i 20.00 (od lipca do września tylko Msza o 20.00);
od 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;
od 19.40 okazja do spowiedzi;
po Mszach św. - wspólna kompleta
Wszystkie spotkania w ośrodku rozpoczynają się o g. 19.00, z wyjątkiem spotkań niedzielnych i wtorkowych warsztatów.