Służba liturgiczna

Ministranci w albach są częścią każdego duszpasterstwa. Asystując przy ołtarzu, wspomagają czynnie świętą liturgię. Sami w ten sposób czerpią inspirację dla wiary, dla innych zaś - stają się inspiracją w szukaniu form zaangażowania w Kościół. Spotkania służby liturgicznej odbywają się w ośrodku DAR-u w II niedziele miesiąca o 18.00. Ich osią jest wspólna lektura dokumentów Kościoła traktujących o liturgii. Od jej poznawania ministranci przechodzą do jej coraz piękniejszego przeżywania. Chętnych do włączenia się w grupę prosimy o kontakt po Mszy św. w kościele lub z duszpasterzem akademickim.

Nasz tydzień
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
Msze św. o 7.15,
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00,
WTOREK(ośrodek):
Spotkania obDARowanych (absolwentów) w drugi i czwarty wtorek miesiąca
ŚRODA (ośrodek):
warsztaty filozoficzno-etyczne (co tydzień o 18.00)
CZWARTEK (ośrodek):
przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową
(cykl 9 spotkań jesienią lub wiosną)
PIĄTEK (ośrodek):
czas formacji i integracji studentów (modlitwa, dyskusja, film, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry planszowe)
NIEDZIELA (ośrodek):
spotkania służby liturgicznej, scholi DAR-u i wspólnoty młodych małżeństw
NIEDZIELA (kościół akademicki):
Msze św. o 11.00 i 20.00 (od lipca do września tylko Msza o 20.00);
od 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;
od 19.40 okazja do spowiedzi;
po Mszach św. - wspólna kompleta
Wszystkie spotkania w ośrodku rozpoczynają się o g. 19.00, z wyjątkiem spotkań niedzielnych i środowych warsztatów.