Służba liturgiczna

Ministranci w albach są częścią każdego duszpasterstwa. Asystując przy ołtarzu, wspomagają czynnie świętą liturgię. Sami w ten sposób czerpią inspirację dla wiary, dla innych zaś - stają się inspiracją w szukaniu form zaangażowania w Kościół. Spotkania służby liturgicznej odbywają się w ośrodku DAR-u w II niedziele miesiąca o 18.30. Ich osią jest wspólna lektura dokumentów Kościoła traktujących o liturgii. Od jej poznawania ministranci przechodzą do jej coraz piękniejszego przeżywania. Animatorem grupy ministranckiej jest Krzysztof Szymała (tel. 500 372 042), z którym prosimy o kontakt chętnych do włączenia się w grupę.

Nasz tydzień
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
Msze św. o 7.30,
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00,
w środy do 20.00 (z okazją do spowiedzi od 19.00);
OD WTORKU DO CZWARTKU (obok kaplicy):
dyżur otwartych drzwi z okazją do spowiedzi
lub rozmowy z duszpasterzem od 8.30 do 10.30;
WTOREK (ośrodek):
krąg biblijny (II i IV wtorek)
CZWARTEK (ośrodek):
dyżur terapeuty, psychologa i duszpasterza (III i IV czwartek),
przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową
(cykl 9 spotkań jesienią lub wiosną)
PIĄTEK (ośrodek):
czas formacji i integracji studentów (dyskusje tematyczne, film, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry planszowe)
NIEDZIELA (ośrodek):
spotkania służby liturgicznej DAR-u (II niedziela miesiąca)
oraz grupy „Mateusz 25” przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży (ostatnia niedziela)
NIEDZIELA (kościół akademicki):
Msze św. o 11.00 i 20.00 (od lipca do września tylko Msza o 20.00);
od 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;
od 19.40 okazja do spowiedzi;
po Mszach św. - wspólna kompleta
Spotkania w ośrodku rozpoczynają się o g. 19.00.