Historia

W latach sześćdziesiątych XX wieku, wraz z powstaniem w Rybniku filii Politechniki Śląskiej, przy parafii św. Antoniego zaczęła zrzeszać się młodzież akademicka. Spotkania wypełnione modlitwą i dyskusją odbywały się początkowo w salach domu parafialnego oraz pomieszczeniach zakonnych sióstr służebniczek przy ulicy Brudnioka. W połowie lat siedemdziesiątych studenci otrzymali pozwolenie na odprawianie Mszy św. w tzw. kościółku na górce, który w latach dziewięćdziesiątych (z inicjatywy prezydenta Rybnika, Józefa Makosza - niegdyś uczestnika studenckich spotkań) poddano remontowi. Pierwszym duszpasterzem akademickim w Rybniku był ks. Henryk Markwica (zmarły w 1999 roku moderator diecezjalny Ruchu „Światło-Życie”). Kościół akademicki pamięta też posługę księży: Antoniego Stycha, Oskara Thomasa, Józefa Kaula, Tadeusza Pietrzyka, Stefana Nowoka, Dariusza Niesiobęckiego, Zbigniewa Mizi, Stefana Czermińskiego, Michała Anderki i Grzegorza Wity. Dwaj ostatni organizowali duszpasterstwo „na nowo”, tworząc ośrodek akademicki przy parafii Matki Boskiej Bolesnej. Najdłużej, bo przez dziesięć lat (od 2006 do 2016 roku), posługę wśród rybnickich studentów i nauczycieli akademickich sprawował ks. dr Rafał Śpiewak. Od 29 sierpnia 2016 roku duszpasterzem akademickim w Rybniku był ks. Krzysztof Nowrot a obecnie od 2019 funkcję tę pełni ks. Wojciech Iwanecki.

Nasz tydzień
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
Msze św. o 7.15,
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00,
WTOREK(ośrodek):
Spotkania obDARowanych (absolwentów) w drugi i czwarty wtorek miesiąca
ŚRODA (ośrodek):
warsztaty filozoficzno-etyczne (co tydzień o 18.00)
CZWARTEK (ośrodek):
przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową
(cykl 9 spotkań jesienią lub wiosną)
PIĄTEK (ośrodek):
czas formacji i integracji studentów (modlitwa, dyskusja, film, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry planszowe)
NIEDZIELA (ośrodek):
spotkania służby liturgicznej, scholi DAR-u i wspólnoty młodych małżeństw
NIEDZIELA (kościół akademicki):
Msze św. o 11.00 i 20.00 (od lipca do września tylko Msza o 20.00);
od 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;
od 19.40 okazja do spowiedzi;
po Mszach św. - wspólna kompleta
Wszystkie spotkania w ośrodku rozpoczynają się o g. 19.00, z wyjątkiem spotkań niedzielnych i środowych warsztatów.