Krąg biblijny

W jednej z homilii Papież Franciszek zauważył, że Słowo Boże jest „gwiazdą, która może prowadzić każdego człowieka do Jezusa”. To Słowo, które znajdujemy w Biblii, w Ewangeliach „jest światłem, które ukierunkowuje naszą pielgrzymkę, karmi naszą wiarę i odradza ją”. Krąg biblijny jest szkołą lektury Słowa Bożego. Wspólne rozważanie tekstu niedzielnej Ewangelii ma służyć uczeniu nas dokładnego słuchania tego, co Pan Bóg do nas mówi, i rozumienia, czego od nas oczekuje. Spotkania odbywają się w ośrodku DAR-u w drugie i czwarte wtorki miesiąca. Startują o godz. 19.00. Spotkania animuje Paweł Swinka.

Nasz tydzień
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
Msze św. o 7.15,
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00,
w środy do 20.00 (z okazją do spowiedzi od 19.00);
OD WTORKU DO CZWARTKU (obok kaplicy):
dyżur otwartych drzwi z okazją do spowiedzi
lub rozmowy z duszpasterzem od 8.30 do 10.30;
WTOREK (ośrodek):
krąg biblijny (II i IV wtorek)
oraz warsztaty filozoficzno-etyczne (co tydzień o 18.00);
CZWARTEK (ośrodek):
okazja do rozmowy z psychologiem lub terapeutą (po uzgodnieniu),
przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową
(cykl 9 spotkań jesienią lub wiosną)
PIĄTEK (ośrodek):
czas formacji i integracji studentów (modlitwa, dyskusja, film, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry planszowe)
NIEDZIELA (ośrodek):
spotkania służby liturgicznej DAR-u o 18.00 (II niedziela miesiąca)
oraz grupy „Mateusz 25” przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży o 18.00 (IV niedziela miesiąca)
NIEDZIELA (kościół akademicki):
Msze św. o 11.00 i 20.00 (od lipca do września tylko Msza o 20.00);
od 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;
od 19.40 okazja do spowiedzi;
po Mszach św. - wspólna kompleta
Wszystkie spotkania w ośrodku rozpoczynają się o g. 19.00, z wyjątkiem spotkań niedzielnych i wtorkowych warsztatów.