Mateusz 25

ŚDM w Krakowie… i co dalej? W 25. rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza znajduje się tekst: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!”. „To jest słowo, które - jak podkreśla bp Grzegorz Ryś - Papież zostawił jako główne przesłanie dla młodych ludzi i z którym ich posyła.”

Szykując się do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, przyglądamy się wymienionym w nim czternastu uczynkom miłosiernym i pytamy siebie, który z nich jest obszarem dającym nam szansę zaangażowania na rzecz ludzi i w Kościele. Pomocą dla nas jest tekst papieskiej adhortacji „Evangelii gaudium”, po który sięgamy w czasie comiesięcznych spotkań w czwarte niedziele miesiąca o 18.00 ośrodku DAR-u. Po każdym ze spotkań modlimy się w czasie Mszy św. o dobre przygotowanie zlotu młodych w Panamie.

Nasz tydzień
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
Msze św. o 7.15,
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00,
w środy do 20.00 (z okazją do spowiedzi od 19.00);
OD WTORKU DO CZWARTKU (obok kaplicy):
dyżur otwartych drzwi z okazją do spowiedzi
lub rozmowy z duszpasterzem od 8.30 do 10.30;
WTOREK (ośrodek):
krąg biblijny (II i IV wtorek)
oraz warsztaty filozoficzno-etyczne (co tydzień o 18.00);
CZWARTEK (ośrodek):
okazja do rozmowy z psychologiem lub terapeutą (po uzgodnieniu),
przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową
(cykl 9 spotkań jesienią lub wiosną)
PIĄTEK (ośrodek):
czas formacji i integracji studentów (modlitwa, dyskusja, film, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry planszowe)
NIEDZIELA (ośrodek):
spotkania służby liturgicznej DAR-u o 18.00 (II niedziela miesiąca)
oraz grupy „Mateusz 25” przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży o 18.00 (IV niedziela miesiąca)
NIEDZIELA (kościół akademicki):
Msze św. o 11.00 i 20.00 (od lipca do września tylko Msza o 20.00);
od 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;
od 19.40 okazja do spowiedzi;
po Mszach św. - wspólna kompleta
Wszystkie spotkania w ośrodku rozpoczynają się o g. 19.00, z wyjątkiem spotkań niedzielnych i wtorkowych warsztatów.