Ślub w akademickim

Wszystkich chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński w kościele Wniebowzięcia NMP w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z duszpasterzem akademickim (tel. 608 231 153) w celu ustalenia daty i godziny ślubu. Udziela on także informacji nt. potrzebnych dokumentów (patrz poniżej) i umawia terminy spisania tzw. protokołu przedślubnego.

Ponieważ przysięga małżeńska składana jest w czasie Mszy św., zależy nam na dobrym przygotowaniu liturgii mszalnej. W rozmowie z duszpasterzem akademickim można dokonać wyboru czytań mszalnych (teksty dostępne są tutaj) oraz omówić sprawę ewentualnej dekoracji w kościele. 

Za część muzyczną liturgii odpowiada Aleksandra Strączek (tel. 518 941 513). Udziela ona pomocy w wyborze śpiewów mszalnych, ich przyporządkowaniu do poszczególnych części liturgii, a także we wskazaniu potencjalnych grających.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego (rozmowa kanoniczna powinna odbyć się ok. dwa, trzy miesiące przed ślubem):

- zgoda na spisanie protokołu poza parafią zamieszkania (dla wszystkich spoza parafii Matki Bożej Bolesnej. Wystarczy jedna zgoda, bądź z parafii narzeczonej bądź narzeczonego)
- akt chrztu narzeczonej i narzeczonego
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i z poradni życia rodzinnego
- świadectwo z katechezy z klasy maturalnej
- dowody osobiste
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego
- data i miejsce przyjęcia I komunii świętej
- dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

Nasz tydzień
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
Msze św. o 7.15,
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00,
WTOREK(ośrodek):
Spotkania obDARowanych (absolwentów) w drugi i czwarty wtorek miesiąca
ŚRODA (ośrodek):
warsztaty filozoficzno-etyczne (co tydzień o 18.00)
CZWARTEK (ośrodek):
przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową
(cykl 9 spotkań jesienią lub wiosną)
PIĄTEK (ośrodek):
czas formacji i integracji studentów (modlitwa, dyskusja, film, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry planszowe)
NIEDZIELA (ośrodek):
spotkania służby liturgicznej, scholi DAR-u i wspólnoty młodych małżeństw
NIEDZIELA (kościół akademicki):
Msze św. o 11.00 i 20.00 (od lipca do września tylko Msza o 20.00);
od 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;
od 19.40 okazja do spowiedzi;
po Mszach św. - wspólna kompleta
Wszystkie spotkania w ośrodku rozpoczynają się o g. 19.00, z wyjątkiem spotkań niedzielnych i środowych warsztatów.