Wejdź z nami w kontakt i dołącz!

Siedzibą Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku jest ostatnie piętro domu parafialnego Parafii MB Bolesnej. Tam kierować należy korespondencję i tam odszukać można duszpasterza. Zapisz nasz adres i przyjdź. Wpisz w komórkę nasz numer i dzwoń, kiedy będzie potrzeba... Dołącz do budowania wraz z nami DAR-u!

44-200 Rybnik, ul. Ks. Brudnioka 5 (adres do korespondencji: ul. F. Rybnickiego 2, 44-200 Rybnik)
tel. 608231153 wojciech.iwanecki@katowicka.pl