U Wniebowziętej

Obok Wigilii Paschalnej i majowego Święta DAR-u, wydarzenie, w którym czcimy Patronkę kościoła "na górce" jest najważniejszym w życiu naszej wspólnoty. Dlaczego?  Bo odwołuje się do czci, która w miejscu naszej niedzielnej modlitwy trwa już przez całe stulecia. Średniowiecznym rybniczanom zawdzięczamy ten niezwykły kościół, ich dzieciom - wieloletnią troskę o jego wygląd... Wdzięczność budzi ich walka, by pozostał w granicach dawnego prezbiterium, i to, że zaczęli nazywać go "akademickim"! W tym roku odpust w nim, odpust u Pani Wniebowziętej był: dominikański (z homilią ojca Piotra Olesia), międzynarodowy (z gośćmi z dalekiej Portugalii), kwietny (bo we wiankach na głowach dziewcząt) i zespołowy (z dwoma duszpasterzami DAR-u). Śpiewała z nami schola z parafii w Biertułtowach.

udostępnij