Wierszowe kolędowanie

Odwiedziny duszpasterskie (czyli kolęda) były okazją do spotkania się wszystkich wspólnot tworzących DAR. W tym roku temu spotkaniu przewodził ks. Bartek Kuźnik, który przewodniczył Eucharystii, wygłosił Słowo Boże, modlił się z nami i poprowadził kolędowanie przeplatane autorskimi wierszami. O oprawę muzyczną zadbał Leszek Grzenia wraz z zespołem wokalnym.

"Więzi krwiste" (czyli tomik wierszy ks. Bartka) zrobiły na nas wielkie wrażenie i niejeden raz wzdychaliśmy z zachwytu. Po tym spotkaniu wiemy już co naprawdę lubimy i którym prawom Murphiego podlegamy każdego dnia.
Bardzo się cieszymy, że było dość ciasno i tylu DARowiczów postanowiło wspólnie świętować ten kolędowy wieczór. Lubimy mieć takie problemym. Jak powiedział ks. Bartek: "ciasnota jest dobra, bo zacieśnia więzi".
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego świętowania.
Foto: Iza Ola Paniczek

udostępnij