Sprawozdanie za rok 2021

Żegnamy rok 2021, który niestety dalej był naznaczony covidem.
Mimo tego DAR działa i dzięki Wam może się rozwijać.
Poniżej prezentujemy sprawozdanie z działalności DARu w minionym roku (jest baaardzo obszerne)
Kto przeczyta do końca, niech to potwierdzi w komentarzu ;)

👇👇👇👇

W DARze działają następujące grupy: „Studenckie Piątki”, "obDARowani", wspólnoty małżeńskie, schola i liturgiczna służba ołtarza, kurs przedmałżeński i warsztaty filozoficzne.


👉 „Studenckie Piątki”

Spotkania dla studentów odbywają się w każdy piątek o godz. 19:00.
Każdy  piątek jest tematyczny:
Pierwszy piątek miesiąca - Eucharystia o godz. 19:00 w kościółku akademickim, potem spotkanie integracyjne;
Drugi piątek miesiąca - spotkanie wokół tematu, konferencja, praca w grupach;
Trzeci piątek miesiąca - adoracja i wspólna modlitwa, po niej spotkanie integracyjne;
Czwarty piątek miesiąca - spotkanie z „gościem miesiąca”.
W okresie od stycznia do maja, gdy nie mogliśmy się spotykać w ośrodku, robiliśmy to zdalnie. Udało się także kilka razy wyjechać razem w góry, żeby podtrzymać wspólnotowe więzi.
Studenci liczebnie rosną w siłę, zaangażowanych jest ponad czterdzieści osób. Częśc studentów w naturalny sposób przeszła do nowej wspólnoty: "obDARowani"

👉obDARowani

To wspólnota dla absolwentów, czyli wszystkich którzy skończyli studia (lub 25. rok życia) i szukają swojego miejsca w Kościele. Spotkania odbywają się w drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz. 19:00. Inicjatywa, by założyć taką wspólnotę, wyszła ze środowiska samych DAR-owiczów. Wspólnota liczy ok. dwudziestu członków.

👉Wspólnoty małżeńskie

W DAR-ze spotykają się cztery kręgi Domowego Kościoła. Dwa najmłodsze w tym roku zakończyły pilotaż, a pozostałe dwa trwają w formacji przewidzianej na pierwszy rok pracy po pilotażu.. Oprócz kręgów, duszpasterz akademicki towarzyszy także jednej Ekipie Notre Dame. W sumie opieką duszpasterską objęte jest dwadzieścia sześć par. Każda wspólnota ma swoje spotkanie z duszpasterzem raz w miesiącu, w terminie wcześniej ustalonym.

👉Schola i liturgiczna służba ołtarza

To wspólnoty spotykające się przede wszystkim na niedzielnej Eucharystii. Scholę tworzą osoby w różnym wieku, gitarzyści i śpiewacy, odpowiadający za animację śpiewów na Mszach Świętych. Ministranci to studenci, młodzi małżonkowie i licealiści, którzy służą przy ołtarzu zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem. Najstarszy z ministrantów pełni także funkcję kościelnego.

👉Kurs nauk przedmałżeńskich

W tym roku dokonała się zmiana na stanowisku prowadzących. Państwa Teresę i Mariana Szydłów zastąpili: Elżbieta i Marek Staszkowie. W minionym roku odbyła się tylko jedna sesja - wiosenna, prowadzona zdalnie.

👉Warsztaty filozoficzne

W każdy wtorek miłośnicy filozofii spotykali się na warsztatach w siedzibie DAR-u. Prowadził je dr Michał Kapias. Zakończeniem warsztatów była Eucharystia w kościółku akademickim oraz wykład ks. Wojciecha Iwaneckiego na temat chrześcijańskiej eschatologii.

Wybrane najważniejsze wydarzenia w minionym roku:

➡"Błogosławił, łamał i rozdawał" - taki temat miały ubiegłoroczne rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Święty Monitor (czyli ks. Piotr Piekło oraz ks. Wojciech Iwanecki ). Były one transmitowane online z kaplicy na kampusie przez Panomedia  i dalej dostępne są na youtubie: https://youtube.com/playlist?l...

➡Majówka DAR-u - była wyczekiwanym weekendem w górach po czasie lockdownu i całorocznej nauki zdalnej i zdalnych spotkań. Dzięki uprzejmości DA Centrum. Katowickie duszpasterstwo akademickie. skorzystaliśmy z chatki w Brennej, gdzie mimo Maja padał śnieg.

➡Modlitwa w intencji sesji - była duchowym wsparciem studentów zmagających się z sesją letnią. Adoracja odbyła się w kościółku akademickim, w piątek 18 czerwca i była prowadzona przez uczestników „Studenckich piątków”. 

➡Spływ Wdą – odbył się w dniach od 26 lipca do 1 sierpnia (sprzęt mieliśmy z Wdzydze - Stanica Wodna PTTK) - i był podsumowaniem rocznej pracy. Oprócz budowania wspólnoty, wypoczynku na łonie natury, uczestnicy spływu codziennie przypominali sobie znaczenie prawd wiary które były duchowym tematem tego wyjazdu.

➡Rekolekcje z Eliaszem - odbywały się od 6 do 8 sierpnia, w chatce w Brennej i były czasem pełnym ciszy i lektury słowa Bożego. Uczestnicy próbowali w historii proroka Eliasza odnaleźć swoją historię życia.

➡Odpust w kościele akademickim - W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Bogu za naszą wspólnotę i kościółek w którym gromadzimy się na Eucharystii. Słowo Boże głosił do nas ks. Rafał Skitek

➡Jesienna zaprawa DARu - odbyła się w ostatni weekend września. Znowu odwiedziliśmy chatkę w Brennej. Integrowaliśmy się i planowaliśmy nowy rok formacyjny.

➡"Życie to Bóg" - to temat rekolekcji adwentowych, które głosił o. Tomasz Maniura. Jego entuzjazm i świadectwo z wypraw rowerowych zapisały się w pamięci uczestników. Po każdym dniu rekolekcji, o. Tomek zostawał na spotkaniach w DAR-ze gdzie dzielił się świadectwem swojego życia i odpowiadał na pytania.

➡Koncert pieśni adwentowych - w czasie rekolekcji, muzycy związani z projektem Koncert Światła, dali kameralny koncert w naszym kościółku. Dominika Kierpiec - Kontny, Basia Pospieszalska, Natalia Tomecka i Rafał Kierpiec zabrali nas w muzyczny świat nasycony światłem, tęsknotą i nadzieją. 

➡Adwent w DARze - jak co roku postanowiliśmy zadbać o to, by czas oczekiwania na przyjście Pana miał szczególny charakter. Mieliśmy cztery postanowienia:  codzienna modlitwa na discordzie dziesiątką różańca świętego za jedną osobę ze wspólnoty, uczestnictwo w rekolekcjach, zorganizowanie Szlachetna PACZKA oraz przeprowadzenie zbiórki na Sylwester z Ubogimi - Katowice

➡Szlachetna PACZKA - jako wspólnota koordynowaliśmy cztery paczki, które trafiły do potrzebujących w weekend finałowy. Dzięki wysiłkowi studentów, małżeństw spotykających się w kręgach, naszym przyjaciołom i anonimowym darczyńcom, mogliśmy zaspokoić doraźne potrzeby "naszych rodzin" i sprawić, że te święta będę jeszcze długo wspominali.

Oprócz grup formacyjnych w duszpasterstwie akademickim w Rybniku sprawowane są regularnie Msze Święte: w każdą niedzielę w kościółku akademickim o godz. 11:00 i 20:00 (od lipca do końca września nie ma Mszy Świętej o godz. 11:00) oraz od poniedziałku do piątku w kaplicy na kampusie o godz. 7:15 (od października do czerwca). W kaplicy trwa także wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

➡Okazja do spowiedzi jest w niedzielę przed każdą Mszą Świętą. Wielu penitentów, głównie studentów, korzystało także z sakramentu pokuty i pojednania umawiając się na dogodny termin z duszpasterzem akademickim.

➡Duszpasterz akademicki w Rybniku posługuje także jako kapelan Niemedyczne Hospicjum Domowe im. św. Rafała Kalinowskiego  Rybniku oraz jest katechetą w Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku. Prowadzi także audycje w Radio Katowice „Raban, czyli Kościół młodych”, która ukazuje się w czwarty poniedziałek miesiąca oraz pisze rozprawę doktorską pod kierunkiem Ks. Jerzy Szymik na Wydział Teologiczny UŚ

➡Duszpasterstwo Akademicki w Rybniku prowadzi także rozległą działalność w przestrzeni Internetu. DAR ma swoją stronę (www.dar.rybnik.pl), fanpage na Facebooku oraz profil na Instagramie. Wszystkie konferencje i homilie wygłaszane w kościółku akademickim są dostępne na kanale ks. Wojciecha Iwaneckiego, na platformie Youtube. Ponadto, duszpasterz akademicki wraz z ks. Piotrem Piekło i wolontariuszami prowadzą internetowy talk-show Święty Monitor który ma być odpowiedzią na wyzwania współczesnej ewangelizacji. 

Każdy kolejny rok uświadamia mi mocniej i dobitniej, że nie byłoby tego wszystkiego bez Bożej łaski i Waszej życzliwości. i zaangażowania!

Wszystkim tworzący i wspierającym DAR dziękuję i błogosławię +

ks. Wojciech Iwanecki
Wasz duszpasterz

udostępnij