Rekolekcje za nami

Dziękujemy o. Bartkowi Wolszlegerowi za rekolekcje! I za homilię, tę ostatnią, o zatwardziałości ludzkiego serca, które może doświadczać Boga, a Mu nie uwierzyć; widzieć Jego mocne znaki (jak Zachariasz przy rozmowie z Gabrielem), a chcieć ich ciągle więcej; i za konferencję. W konferencji było dziś o Bogu miłosiernym, szanującym wolność człowieka; o Bogu, który chce by Mu zawierzyć. I o Bogu, który chce trwać w sercach ludzi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20). Radosny i dobry był to czas! Fot. Dominik Gajda

udostępnij