Podsumowanie roku 2020

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że rok 2020 nie był łatwy.Mimo tego DAR działa i dzięki Wam może się rozwijać.
Poniżej prezentujemy sprawozdanie z działalności DARu w minionym roku.

W DARze działają następujące grupy: „Studenckie Piątki”, wspólnoty małżeńskie, schola i liturgiczna służba ołtarza, kurs przedmałżeński i warsztaty filozoficzne.

1. „Studenckie Piątki”
Studenci spotykają się w DAR-ze w każdy piątek. Spotkanie rozpoczyna wspólna modlitwa liturgią godzin i medytacją Pisma Świętego. Po modlitwie, w zależności od tygodnia, ma miejsce spotkanie z gościem, dzielenie się pasjami, adoracja Najświętszego Sakramentu, integracja przy grach planszowych. Grupę tę tworzą młodzi ludzie studiujący w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz studenci pochodzący z Rybnika i okolicznych miasteczek, zjeżdżający na weekend do swoich domów. Wspólnota liczy ponad czterdziestu członków i ciągle się rozrasta.

2. Wspólnoty małżeńskie
W DAR-ze spotykają się cztery kręgi Domowego Kościoła. Dwa z nich w tym roku zakończyły pilotaż, a pozostałe dwa rozpoczęły. Oprócz kręgów, duszpasterz akademicki towarzyszy także Rybnikiej Inicjatywie Rodzin oraz jednej Ekipie Notre Dame. W sumie opieką duszpasterską objęte są dwadzieścia sześć par. Każda wspólnota ma swoje spotkanie z duszpasterzem raz w miesiącu, w terminie wcześniej ustalonym.

3. Schola i liturgiczna służba ołtarza
To wspólnoty spotykające się przede wszystkim na niedzielnej Eucharystii. Scholę tworzą osoby w różnym wieku, gitarzyści i śpiewacy, odpowiadający za animację śpiewów na Mszach Świętych. Ministranci to studenci, młodzi małżonkowie i licealiści, którzy służą przy ołtarzu zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem. Najstarszy z ministrantów pełni także funkcję kościelnego.

4. Kurs nauk przedmałżeńskich
Prowadzony metodą dialogową przez Teresę i Mariana Szydłów wraz z duszpasterzem akademickim. Zwyczajem lat ubiegłych, w minionym roku formacyjnym odbyły się dwa cykle: wiosenny i jesienny. Sesja wiosenna została przerwana przez pandemie, ale udało się ją skończyć w czerwcu. Natomiast sesja jesienna była prowadzona na zoomie.

5. Warsztaty filozoficzne
W każdy wtorek miłośnicy filozofii spotykali się na warsztatach w siedzibie DAR-u. Prowadził je dr Michał Kapias. Zakończeniem warsztatów była Eucharystia w kościółku akademickim oraz wykład ks. Wojciecha Iwaneckiego na temat chrześcijańskiej eschatologii.

Najważniejsze wydarzenia w minionym roku:

- Kolęda w DAR-ze – miała miejsce, jak w latach poprzednich, w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Kolędę prowadził ks. dr Bartłomiej Kuźnik, który oprócz modlitwy i homilii podzielił się ze słuchaczami swoimi wierszami wydanymi w tomiku „Więzi krwiste”.

- Modlitwa w intencji sesji – była duchowym wsparciem studentów zmagających się z sesją zimową. Adoracja odbyła się w kaplicy na kampusie, w piątek 31. Stycznia i była prowadzona przez uczestników „Studenckich piątków”.

- „Bogu samemu służyć będziesz” – tak brzmiał temat rekolekcji wielkopostnych, które poprowadził ks. prof. Jerzy Szymik. Oprócz homilii uczestnicy wzięli udział w spotkaniu autorskim, poświęconym wierszom rekolekcjonisty.

- Modlitwa w intencji sesji - była duchowym wsparciem studentów zmagających się z sesją letnią. Adoracja odbyła się w kościółku akademickim, w piątek 19 czerwca i była prowadzona przez uczestników „Studenckich piątków”.  

- Festiwal Życia - z racji pandemii odbywał się w formie hybrydowej. Uczestnicy dostawali na maila materiały formacyjne, a później spotykali się w kościółku akademickim na Eucharystii. Po niej miało miejsce spotkanie w siedzibie duszpasterstwa, które było podsumowaniem całodziennej indywidualnej pracy. Tegoroczny festiwal odbywał się w dniach od 6 – 9 lipca i był poświęcony historii Noego z Księgi Rodzaju.

- Spływ Biebrzą – odbył się w dniach od 3 – 9 sierpnia i był podsumowaniem rocznej pracy. Oprócz budowania wspólnoty, wypoczynku na łonie natury, uczestnicy spływu codziennie przypominali sobie znaczenie uczynków miłosierdzia, które były duchowym tematem tego wyjazdu.

- Jesienna zaprawa DARu - odbyła się w połowie września. Dzięki uprzejmości DA Centrum skorzystaliśmy z chatki w Brennej gdzie na łonie natury, w pięknym górskim otoczeniu, mogliśmy zawiązać naszą wspólnotę na nowy rok akademicki.

- "4 powody by żyć!" - to nie tylko temat tegorocznych rekolekcji adwentowych (głoszonych przez ks. Wojciecha Iwaneckiego) ale także program naszej wspólnoty na cały adwent. Każdy uczestnik tego wydarzenia zobowiązał się do wykonywania czterech aktywności: uczestnictwa w rekolekcjach, codziennym challengu i codziennej modlitwy za wybranego członka wspólnoty oraz pomoc w

- Szlachetna Paczka - jako wspólnota koordynowaliśmy trzy paczki, które trafiły do potrzebujących w weekend finałowy. Dzięki wysiłkowi studentów, małżeństw spotykających się w kręgach, naszym przyjaciołom i anonimowym darczyńcom, mogliśmy zaspokoić doraźne potrzeby "naszych rodzin" i sprawić, że te święta będę jeszcze długo wspominali.

Oprócz grup formacyjnych w duszpasterstwie akademickim w Rybniku sprawowane są regularnie Msze Święte: w każdą niedzielę w kościółku akademickim o godz. 11:00 i 20:00 (od lipca do końca września nie ma Mszy Świętej o godz. 11:00) oraz od poniedziałku do piątku w kaplicy na kampusie o godz. 7:15. W kaplicy trwa także wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Niestety z powodu obostrzeń obecnie wieczna adoracja i celebracje Mszy Świętych są zawieszone. Duszpasterz akademicki odprawia codzienni w parafii Matki Bożej Bolesnej.
Okazja do spowiedzi jest w niedzielę przed każdą Mszą Świętą. W kaplicy na kampusie duszpasterz akademicki dyżurował w każdy wtorek od 11:30 do 12:30. Wielu penitentów, głównie studentów, korzystało także z sakramentu pokuty i pojednania umawiając się na dogodny termin z duszpasterzem akademickim.
Duszpasterz akademicki w Rybniku posługuje także jako kapelan Niemedycznego Hospicjum Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego Rybniku oraz jest katechetą w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiejw Rybniku. Prowadzi także audycje w Radiu Katowice „Raban, czyli Kościół młodych”, która ukazuje się w czwarty poniedziałek miesiąca.

Duszpasterstwo Akademicki w Rybniku prowadzi także rozległą działalność w przestrzeni Internetu. DAR ma swoją stronę, fanpage na Facebooku oraz profil na Instagramie. Wszystkie konferencje i homilie wygłaszane w kościółku akademickim są dostępne na kanale ks. Wojciecha Iwaneckiego, na platformie Youtube. Ponadto, duszpasterz akademicki wraz z ks. Piotrem Piekło i wolontariuszami rozpoczęli internetowy talk-show "Święty Monitor", który ma być odpowiedzią na wyzwania współczesnej ewangelizacji. W czasie lockdown’u, ks. Wojciech Iwanecki od marca do czerwca prowadził od niedzieli do piątku live’y na Facebooku, w czasie których komentował Liturgię Słowa z dnia i odpowiadał na pytania słuchaczy.

Wszystkim tworzący i wspierającym DAR dziękuję i błogosławię +
Nie byłoby tego wszystkiego bez WAS
ks. Wojciech Iwanecki
Wasz duszpasterz

udostępnij