Odznaczeni

Teresa i Marian Szydłowie, szczęśliwi małżonkowie, rodzice i dziadkowie, od piętnastu lat zaangażowani w DARze w przygotowanie młodych do małżeństwa, zostali uhonorowani przez Księdza Arcybiskupa Medalem "Pro Christi Regno". Wyróżnienie to przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym na rzecz "budowania Królestwa Bożego i wspólnoty kościelnej" w naszej archidiecezji. Wręczane jest w katowickiej katedrze w Uroczystość Chrystusa Króla. Państwo Szydłowie organizują w Rybniku: jesienią spotkania zasilające dla małżonków uczestniczących w rekolekcjach metodą dialogową, a dwa razy w ciągu roku akademickiego - przygotowanie do małżeństwa tą samą metodą. Bardzo im dziękujemy za ich posługę! Spieszymy z serdecznymi gratulacjami!

udostępnij