Mali wielcy święci

Małe Siostry i Mali Bracia Baranka, misjonarki i misjonarze Świętego Oblicza, żebrzący w imię Trójcy Świętej, szykowali Rybnik do przeżycia Niedzieli Radości. Przyjechali do nas w piątek na czuwanie adwentowe uczniów Szkoły Urszulańskiej. W sobotę modlili się w środku nocy w kaplicy św. Edyty Stein. W niedzielę - prowadzili śpiewem liturgię w kościele akademickim. Zgromadzenie to wywodzi się z Francji. W Polsce ma swój klasztor w Choroniu w gminie Poraj, niedaleko Częstochowy. "Jako osoby konsekrowane w sercu Kościoła, Małe Siostry i Mali Bracia Baranka gromadzą się, aby żyć według Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, i by w braterskiej jednomyślności «mieć jednego ducha i jedno serce skierowane ku Bogu»." Jacy są naprawdę? Jacy byli w Rybniku? Ich pobyt w Duszpasterstwie streścić można w słowach: radość, kontemplacja, misja. A z prostoty i głębi przywiązania do Jezusa trzeba nam brać przykład! Fot. Dominik Gajda

udostępnij