Kolejny camp!

Do domów wrócili uczestnicy International Youthcamp Tiberiade. Z serdecznymi pozdrowieniami od braci i sióstr ze Wspólnoty Tyberiadzkiej! Po tygodniu przygód w Belgii, podzielili się z nami zdjęciami, na których - jak wyjaśniają - widoczne są m.in. grupy: polska i litewska, wraz z założycielem Wspólnoty Tyberiadzkiej, bratem Markiem. "Przeżyliśmy piękny czas! Mieliśmy też okazję porozmawiać z bratem Emmanuelem, który wspomniał, że ma nadzieję na kolejny przyjazd do Polski…" Uczestnicy obozów organizowanych w Belgii śpią w namiotach na terenie przyklasztornym należącym do mnichów. W czasie tygodnia wspólnego pobytu nie tylko się modlą, ale i pracują w polu, bawią, wspólnie pielgrzymują "bez jedzenia i pieniędzy", głosząc napotkanym ludziom Ewangelię… Dają razem piękne świadectwo wiary!

udostępnij