Jak Samarytanin

Jakie powinny być ciemne typy? Jak ewangeliczny miłosierny Samarytanin (Łk 10, 30-37); człowiek, którego imię w uszach Żydów brzmi nieswojo, a jednak postępując dobrze, odebrał chwałę z ust samego Mistrza. Ks. Michał Olszewski Scj, który był gościem zgrupowania ciemnych typów w Rybniku, odwołując się do jego biblijnego przykładu wrażliwości na potrzeby bliźnich, wzywał członków Towarzystwa, by na widok ludzkiego cierpienia "nie przechodzili na drugą stronę drogi". Opowiadał o dramacie chrześcijaństwa ograniczonego do pobożności, o Bogu gotowym do inwestycji w każdego człowieka, o Maksymilianie Marii Kolbem i o pustym koncie papieskiego jałmużnika. Po Mszy św., przybyli nawet z Poznania czy Kalisza, czciciele Pier Giorgia Frassatiego (największego alpinisty pośród świętych) spotkali się z Jackiem Czechem, himalaistą. Fot. Dominik Gajda

udostępnij