(częściowo) otwarte drzwi [komunikaty]

Ogłoszenia w związku nowymi rozporządzeniami rządowymi i rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa:

1️⃣Niedzielne Msze Święte będą sprawowane w Kościółku Akademickim o 11:00 i 20:00 (pierwszeństwo mają wierni, którzy zamówili intencje mszalne)
2️⃣Nie będzie celebracji w kaplicy na kampusie (z racji małego metrażu)
3️⃣W dalszym ciągu istnieje możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy na kampusie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.
4️⃣Wszystkie wspólnoty DAR-u dalej spotykają się online 🖥

Komunikat z dn. 4.05.2020 -> kliknij tutaj.

Treść poprzedniego rozporządzenia znajdziesz tutaj.


udostępnij