Chór Oktoich

Niech będzie uwielbiony Bóg obecny w Trójcy za dzisiejsze wieczorne spotkanie z prawosławnym Chórem "Oktoich"; za doświadczenie w jego śpiewie bogactwa wiary i Kościoła; za ten dar Ducha dla nas na okazję Pięćdziesiątnicy; za możliwość poznania i zrozumienia chrześcijaństwa wschodniej tradycji. Wrocławski chór jest jednym z najbardziej znanych prawosławnych zespołów chóralnych, wspaniałym ambasadorem duchowości prawosławia. A jak mówił ks. Grzegorz Cebula, kierownik chóru, "nie chodzi o to, by jedynie modlić się o jedność, ale działać w kierunku wzajemnego poznania braci", stawać się coraz bardziej wrażliwym na to, co ważne i piękne w życiu wiarą naszych braci. Fot. Krzysztof Wojaczek

udostępnij