Biskup w DARze

Wraz z nowym rokiem akademickim Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku rozpoczyna kolejny rok formacji swoich podopiecznych. Chcemy, jak dotąd, wspierać studentów i młodzież, profesorów i nauczycieli, oferując im - prócz życia liturgicznego skoncentrowanego wokół kościoła "na górce" - także szereg spotkań i inicjatyw pozaliturgicznych. Ten rok będzie szczególny, gdyż rozpoczynamy w nim intensywne przygotowania do jubileuszu pięćdziesięciolecia Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku. W niedzielę, 30 IX, o g. 20.00 w kościele akademickim bp Grzegorz Olszowski odprawi Mszę św. w intencji środowiska akademickiego i szkolnego Rybnika oraz całej wspólnoty DA. Towarzyszyć nam będzie schola bazyliki franciszkańskiej w Panewnikach. Jak co roku, serdecznie zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie. Fot. H. Przondziono

udostępnij