Niezwykły obóz

W obozie młodzieżowym, organizowanym przez siostry i braci ze Wspólnoty Tyberiadzkiej w belgijskim Lavaux St. Anne (godzinę drogi od Brukseli), wzięło udział przeszło dwustu młodych ludzi z całego świata. Obok licznych grup: belgijskiej i litewskiej (prowadzonych przez mnichów), jedną z największych była polska grupa z DAR-u. Młodzi mieszkali w namiotach, dużo modlili się i adorowali Najświętszy Sakrament, słuchali konferencji i ciekawych prelekcji. Pracowali też w polu czy ogrodzie, doświadczając codziennego życia mnichów, a przez trzy dni uczestniczyli w „ewangelicznej przygodzie”... chodząc po domach i prosząc o jedzenie oraz nocleg. W zamian - mogli dzielić się radością życia Ewangelią!

Fot. Paweł Wolny


udostępnij