Ogłoszenia duszpasterstwa akademickiego

1. W przyszłą niedzielę ostatnia przed wakacjami Msza św. o g. 11.00. W tym dniu zostanie też odprawiona dodatkowa Msza św. o g. 14.00 (Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie wtedy dziękował Panu Bogu za kolejny rok swojej działalności).

2. W tym tygodniu ostatnie przed wakacjami spotkania uczestników: warsztatów filozoficznych i kręgu biblijnego. Tylko do piątku będzie również czynna kaplica akademicka św. Edyty Stein. W piątek Msza św. dziękczynna "za kolejny rok obecności Pana Jezusa w kaplicy".

3. W lipcu na Mszach św. w kościele akademickim będą zastępstwa. Gościć będziemy m.in. księży neoprezbiterów, którzy udzielać będą błogosławieństwa prymicyjnego. Serdecznie proszę o ich życzliwe przyjęcie.

3. Dziękuję za każde dobro okazane i wniesione do naszej wspólnoty.