Ogłoszenia duszpasterstwa akademickiego

1. Wchodzimy w czas Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek w kościele parafialnym: spowiedź 6.30-8, 15-17 (duszpasterz akademicki 15-16), Msza Wieczerzy Pańskiej o 18ej. W Wielki Piątek w kościele parafialnym: spowiedź 6.30-11, 14-17 (DA 8-9.30, 14-15.30), ceremonie wielkopiątkowe o 18ej. Spowiedź w Wielką Sobotę w kościele parafialnym 7-11, 14-16.30 (DA 8-9.30, 15.30-16.30). Na Wigilię Paschalną zapraszam do kościoła akademickiego w sobotę o 22.00.

2. W tygodniu świątecznym (21-27.04) nie będzie Mszy św. i adoracji w kaplicy akademickiej, nie będzie też dyżuru otwartych drzwi i środowej okazji do spowiedzi. Bez zmian natomiast czwartkowe spotkanie w ramach przygotowania do małżeństwa.

3. W niedzielę za tydzień będziemy zbierać żywność długoterminową, którą wspomożemy polską parafię w Skole na Ukrainie. W majowy długi weekend wybierają się tam nasi studenci, by pomóc w pracach przygotowawczych do budowy ośrodka rekolekcyjnego dla młodzieży.

4. Dziękuję za każde dobro okazane i wniesione do naszej wspólnoty.